Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρίσεις έως το 2016 στο Δημόσιο

 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016
Την αποχώρηση 125.761 υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης έως το 2016 και την πρόσληψη μόλις 15.234 προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 που κατατέθηκε χθες, στη Βουλή, οδηγώντας τον αριθμό προσλήψεων-αποχωρήσεων στο 1 προς 10...

Σήμερα οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης υπολογίζονται γύρο στους 692.240 ενώ μέχρι το 2016 το ποσοστό αποχωρήσεων θα φτάσει το 18% του συνόλου.
Πιο συγκεκριμένα, για το 2012 υπολογίζονται 29.622 αποχωρίσεις υπαλλήλων, το 2013 γύρο στους 25.372, το 2014  θα αποχωρήσουν 24.654, το 2015 θα αποχωρήσουν 24.057 εργαζόμενοι ενώ το 2016 θα εξέλθουν 22.056 υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι δαπάνες για νέες προσλήψεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 20 εκατ. ευρώ για το 2012 και στα 30 εκατ. ευρώ για τα έτη 2013 έως 2016. Πιο συγκεκριμένα:
Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 200 εφοριακών εντός του 2013 .
Στο υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπεται η αποφοίτηση 162 Δικαστών από την Εθνική Σχολή Δικαστών.
Στο υπουργείο Άμυνας για τα έτη 2013  και 2014,  προβλέφθηκε μείωση των προσλήψεων κατά 30% σε σχέση με αυτές του έτους 2012, ήτοι 819 άτομα.
Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις ένστολου προσωπικού, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).
Στο υπουργείο Παιδείας για τα έτη 2013 και 2014,  δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού,  ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1 προς 10.
Στους ΟΤΑ Α’ βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων)  δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού για όλα τα έτη της περιόδου 2013-2016.
Βάσει των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού  η μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο θα μειωθεί από τα 10,4 δισ. ευρώ  που είναι φέτος, στα  8,35 δισ. ευρώ το 2016.Οι δε δαπάνες για καταβολή συντάξεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν από τα 6,52 δισ. ευρώ ή 3,36% του ΑΕΠ το 2012, σε  7,51 δισ. ευρώ ή 4,02% του ΑΕΠ το 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου