Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Συντριβή στη ΔΕΗ


ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ Η ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ζημίες 148,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το 2011 η ΔΕΗ, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν εκτός των άλλων και από φόρους ανέλεγκτων χρήσεων. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε  769,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.497,7 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 728,3 εκατ. ευρώ (-48,6%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 14%, σε σύγκριση με 25,8% το 2010.


Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μεταξύ 2011 και 2010 στις 61.834 GWh έναντι 61.817 GWh το 2010.  Με την εξαίρεση όμως των εξαγωγών και της άντλησης, η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1,1% περίπου (622 GWh).

Από την άλλη πλευρά και σε ότι ειδικότερα αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση παρουσίασε αύξηση 2%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης η αύξηση στη ζήτηση ήταν 2,2%. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 2.270 GWh (-4,4%), σε 49.317 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,8%.

Παρά την αύξηση της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μειωμένες κατά 1,2% κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς. Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 4,7% (2.405 GWh) και 7% ( 367 εκατ. ευρώ), σε σχέση με το 2010. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5.513,6 εκατ. ευρώ από 5.809,8 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένος κατά 296,2 εκατ. ευρώ (-5,1%).

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 140,6 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν 194,5 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή της ΔΕΗ,  μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,1% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν 77,3%.

Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 4.451 GWh. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ μειώθηκαν σε 1.846 GWh από 2.255 GWh το 2010 (-18,1%). Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ το 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 248 GWh έναντι 274 GWh το 2010, μείωση 26 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 20%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου